Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt và chuyển giao cho các khách hàng là tổ chức với những nhu cầu đặc thù theo yêu cầu. Một số giải pháp chuyên nghiệp cho chính phủ, cơ quan công quyền, giáo dục, năng lượng, thủy điện, quản lý giao thông…

HighMark Security – Nhà cung cấp giải pháp an ninh chuyên nghiệp

THAM KHẢO: BẢNG GIÁ CAMERA ĐÀ NẴNG 2018