Các gói giải pháp quan sát, giám sát, định vị GPS, hệ thống an ninh, quản lý hiệu quả phục vụ cho mục đích kinh doanh… ứng dụng công nghệ mới vào công tác vận hành và quản lý hệ thống của doanh nghiệp.

HighMark Security

THAM KHẢO: BẢNG GIÁ CAMERA ĐÀ NẴNG 2018