Bạn đang tại: SmartPhone & Tablet

Sửa laptop tại Đà Nẵng, sửa máy tính tại Đà Nẵng 05113690099

1338947

So nhanh camera iPhone 6 với iPhone 5s, One M8, Galaxy S5 và Sony Nex 6

Chia sẽ kinh nghiệm November 21, 2014 2:23 PM
Một trong những điểm cải tiến lớn nhất của hai chiếc iPhone 6 là ở máy ảnh. Apple cho biết iPhone 6 được cải thiện về hệ thống lấy nét, khả năng điều