Bạn đang tại: SmartPhone & Tablet

Sửa laptop tại Đà Nẵng, sửa máy tính tại Đà Nẵng 05113690099

1350237

“Hệ điều hành Android” là gì, vì sao ngốn pin?

Chia sẽ kinh nghiệm November 13, 2014 8:44 AM
Nếu hay nhìn phần báo cáo sử dụng pin của Android, bạn sẽ thấy những thành phần rất quen thuộc thường hay ngốn pin: Hệ điều hành Android (Android OS) hay Hệ thống