Bạn đang tại: SmartPhone & Tablet

Sửa laptop tại Đà Nẵng, sửa máy tính tại Đà Nẵng 05113690099

oppo

Tổng hợp 1 số ROM cho Oppo Find Muse R821

Kho sự cố phần mềm August 8, 2014 6:53 AM
A.YÊU CẦU CHUNG: - Máy phải root (xem cách làm tại đây)- Máy phải cài recovery (cách làm tại đây)B. CHÚ Ý:- Mình không đảm bảo là rom không lỗi nên mình không chịu trách