Bạn đang tại: SmartPhone & Tablet

Sửa laptop tại Đà Nẵng, sửa máy tính tại Đà Nẵng 05113690099

LG và Nokia đã bắt tay cùng nhau

Điện thoại LG và Nokia cũng vừa ‘tay bắt mặt mừng’ với nhau

Tin công nghệ June 17, 2015 7:59 AM
( Đà Nẵng SmartPhone ) – Điện thoại LG và Nokia cũng vừa ‘tay bắt mặt mừng’ với nhau Nokia Technologies đã công bố rằng LG Electronics sẽ tham gia vào một thỏa